Privacy

Uw persoonlijke gegevens. U laat ze bij ons achter, want dat kan indien u zelf rechtstreeks wilt reserveren of informatie wilt vragen. Maar we kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij om uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we u hier graag. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten.

Heel veilig

Alle gegevens die u bij ons achterlaat stellen wij veilig zodat iemand die niets met uw gegevens te maken heeft er niet bij kan komen. Ook verstrekken we uw gegevens niet aan derden.

Persoonlijk

We gebruiken uw gegevens alleen om u persoonlijk te kunnen benaderen voor het versturen van het reserveringsformulier, het huurcontract en om informatie te sturen omtrent het huis, de route en de omgeving.

Wat doen we verder met uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens na de reservering alleen om de betalingstermijnen te bewaken en contact te kunnen onderhouden.

Uw reservering bevestigen

Voor het opmaken van het reserveringsformulier en het huurcontract hebben we uw naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer nodig. Ook willen we graag weten of er kinderen en/of huisdieren meekomen, dit enkel om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Account

We werken niet met een persoonlijk account.

Persoonlijk contact

U kunt met ons bellen, mailen, sms-en en whatsappen. Om u goed te kunnen helpen bij vragen en/of evt. storingen/klachten, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren tot de huurperiode is verstreken.

Fraude

Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom schakelen wij onze rechtsbijstand in bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen. Ook doen we dit indien u vernielingen aangebracht hebt die niet gemeld zijn en we samen niet tot een oplossing zijn gekomen.

Wat doen we niet met uw gegevens?

Uw gegevens aan derden verkopen doen wij nooit. Ook uw gegevens aan derden verstrekken doen we nooit, behalve zoals de hierboven genoemde rechtsbijstand indien dit noodzakelijk is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tsjechië-bohemen.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tsjechië-bohemen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tsjechië-bohemen.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kloppen uw gegevens niet of heeft u andere vragen?

Neem contact met ons op via info@tsjechie-bohemen.nl